DLACZEGO FAKTORING

Faktoring jest kompleksowym produktem finansowym i jednocześnie źródłem finansowania działalności bieżącej firmy. Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego i pozwala przedsiębiorcy uzyskać także dodatkowe usługi, jakimi są administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).

Faktoring jest narzędziem zarządzania płynnością firmy.

Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. W chwili wykupu wierzytelności handlowych odbiorca staje się dłużnikiem Faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z zakupu towaru lub usługi.

Faktoring jako kompleksowe narzędzie umożliwia:

  • finansowanie - wypłata finansowania z tytułu nabytych faktur, element istotny dla podmiotów dążących do skrócenia cykli rotacji należności,
  • administrowanie należnościami poprzez obsługę księgową dłużników, rozliczanie nabytych wierzytelności  (raportowanie do klienta o stanie wierzytelności przy wykorzystaniu platformy internetowej),
  • monitorowanie – reagowanie w przypadku występujących opóźnień spłat - monity, wezwania do zapłaty (dyscyplinowanie dłużników),
  • dochodzenie należności na drodze sądowej w faktoringu z regresem,
  • przeniesienie ryzyka wypłacalności odbiorców lub opóźnienia w zapłacie na Faktora w faktoringu bez regresu, co zwalnia klienta z konieczności monitoringu sytuacji finansowej dłużnika.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,56
WIBOR 3M - średnia 1,67
WIBOR 3M 1,67
więcej