FAKTORING ODWROTNY (NA FINANSOWANIE DOSTAW)

Faktoringu odwrotny (na finansowanie dostaw) jest rozwiązaniem, w przypadku którego Faktor płaci za dług w imieniu odbiorcy na rachunek dostawcy przed terminem płatności lub najdalej w dniu wymagalności wierzytelności. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje dodatkowy termin na spłatę pierwotnego zobowiązania i także i w tym przypadku może wynegocjować upusty lub rabaty u swoich dostawców.

Finansowanie w ramach faktoringu odwrotnego jest możliwe łącznie z faktoringiem klasycznym z regresem.

Schemat transakcji faktoringu odwrotnego (na finansowanie dostaw):

FAKTORING ODWROTNY

Kursy walut

Kursy walut20undefined
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,56
WIBOR 3M - średnia 1,67
WIBOR 3M 1,67
więcej